BERICHT OM TE DELEN: BESTUURSLEDEN GEZOCHT

MIDDELHARNIS, 2 januari 2019
Om het werk van de Vrienden ook in de toekomst te kunnen voortzetten, zijn wij op zoek naar versterking/verjonging van ons nog steeds actieve, maar verouderend bestuur. Zit er in de netwerken van onze volgers niet een man of vrouw die wel enige tijd wil en kan vrijmaken voor zo’n bestuursfunctie? We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid voor elke regio waarin Zuidwester opereert. Wij denken aan oud-werknemers van Zuidwester en net gepensioneerden van elders. En, met name voor het bijhouden van facebook en website, jonge freelance journalisten die (pro deo) ervaring willen opdoen, of net gestopte journalisten/pr-mensen.
Het bestuur van de Vrienden vergadert gemiddeld zes maal per jaar, overdag, en je kunt een eigen taak kiezen. Voor een eerste kennismaking kun je mailen/bellen naar vriendenvan@zuidwester.org en 06-396 28 987 (ma en do ochtend).  Meerdere nieuwe bestuursleden zijn dus welkom. Wil je dit bericht svp delen?