Steun ons

Onze naam zegt het al. Wij zijn goede Vrienden van de cliënten van Zuidwester.

De stichting, opgericht eind 2002, probeert gelden te verwerven voor het realiseren van wensen die bijdragen aan de kwaliteit van leven en het welbevinden van de cliënten.

De dagelijkse zorg en begeleiding is bij Zuidwester in goede handen. De Vrienden van Zuidwester hebben echter uw hulp nodig voor dat beetje extra waarvoor geen of onvoldoende budget beschikbaar is.

Geld voor bijvoorbeeld:

  • Het inrichten van een snoezelruimte (voelen en horen, speciaal voor meervoudig complex gehandicapten).
  • De aankoop van een tandem, duofiets, (nest)schommel, trampoline en spel- en ontwikkelingsmateriaal.
  • Het jaarlijks muziekfestival “Muziek op Reis”.
  • De workshops.
  • De Vriendendagen.
  • Daarnaast worden Kunstwereld en het huifbedrijden ook nog door de Vrienden ondersteund.

De Vrienden van Zuidwester willen hiervoor op verscheidene manieren gelden verkrijgen:

  • Door het werven van Vrienden (donateurs).
  • Het aanvragen van gelden bij serviceclubs en regionale en landelijke vermogensfondsen.
  • Het vinden van sponsors.
  • Het leggen van contacten met het bedrijfsleven (De Club van 100).

Vriend worden

Natuurlijk zijn alle donaties welkom.

Indien gewenst, kunt u ook een Vriend worden. Door voor € 30,00 donateur te worden van de Vrienden van Zuidwester wordt u een Vriend van de cliënten van Zuidwester. Met uw vriendschap steunt u ons in het vele werk dat er te doen staat.
Niet voor niets is onze slogan “Samen krijgen we het voor elkaar”.

U helpt ons om dat te realiseren door jaarlijks of eenmalig € 30,00 (meer mag natuurlijk ook) over te maken op rekening NL63 INGB 0005 3626 95 t.n.v.  Stichting Vrienden Zuidwester.

Voor automatische afschrijvingen kunt u contact opnemen via
vriendenvan@zuidwester.org
Met onze digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Klik hier om direct Vriend te worden

Vriendenloterij 
Door mee te spelen in de nationale Vriendenloterij steunt u ons als u de Stichting Vrienden van Zuidwester benoemt tot uw goede doel. U heeft de kans om prijzen te winnen en wij zijn verzekerd van een deel van uw maandelijkse inleg als ondersteuning van ons werk. U bereikt hiermee dus twee doelen!

VriendenLoterij

Zie hiervoor nadere info: www.vriendenloterij.nl
 

Schenkingen

Als u structureel iets wilt doen voor de cliënten van Zuidwester, dan zijn er mogelijkheden waarbij de fiscus u behulpzaam kan zijn. De fiscus stimuleert schenkingen aan goede doelen door speciale belastingtarieven te hanteren en giften aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting.

Giften aan goede doelen (ook de Vrienden zijn volgens de Belastingdienst zo’n goed doel) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, voor zover het bedrag tussen de 1% en 10% van het (verzamel)inkomen valt. U kunt een gift dus aftrekken als het drempelbedrag van 1% is overschreden.

Bij een periodieke schenking, als u een goed doel regelmatig met een vast bedrag ondersteunt, is het voordelig om dit vast te leggen in een notariële akte. Uw gift is dan geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zonder drempelbedrag. U dient in de akte vast te leggen dat u gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan een goed doel schenkt. Op de site van de Belastingdienst is ook een formulier te downloaden om zo’n periodieke schenking buiten een notaris om te doen. We geven u graag nadere informatie.

De Vrienden van Zuidwester willen ook in de komende jaren veel wensen van cliënten en hun begeleiders realiseren. (Eenmalige) Giften en periodieke schenkingen zijn daarom zeer welkom.

Een gift op rekening NL63 INGB 0005 3626 95 ten name van Stichting Vrienden Zuidwester komt volledig ten goede aan wensen van Zuidwester-cliënten.

U kunt overigens de Vrienden ook ondersteunen door de stichting op te nemen in uw testament. Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen.

De Club van 100 voor bedrijven
Voor bedrijven is de Club van 100 in het leven geroepen. Bedrijven kunnen bij de Club van 100 lid worden en voor tenminste € 100,00 per jaar het werk van de Vrienden van Zuidwester steunen.

Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een Vriendendag doneren (€ 500,00), waardoor een wens van een groep cliënten in vervulling gaat. Ook andere activiteiten kunnen door u gedoneerd worden. Graag vertellen we u alles over de mogelijkheden tot het steunen van de Vrienden en over de bij ons ingediende wensen van cliënten en begeleiders.
 

Vrijwilligerswerk

Zoals u al op onze site heeft gelezen, is er dus genoeg te doen.
Vindt u het leuk om ons te helpen? Informeer dan wat de mogelijkheden zijn.

ANBI-nummer
De stichting Vrienden van Zuidwester is door de Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het ANBI-nummer van Stichting Vrienden Zuidwester is 8121.67.855.