Projecten

Vanuit het beginsel dat we als goede vrienden het leven van de cliënten van Zuidwester beter en leuker willen maken, steunen we daar waar mogelijk alle initiatieven met dit doel.
Samen met de indieners gaan we bekijken of het initiatief uitvoerbaar is en of er voldoende dekking is te vinden voor de te maken kosten.

Jaarlijks organiseren de Vrienden daarnaast zelf een aantal vast projecten zoals Muziek op Reis, de serie Workshops en de Vriendendagen.
 

Muziek op Reis

Muziek op Reis


Muziek op Reis is een muzikale trektocht van huiskamerconcerten langs woningen- en dagbestedingslocaties voor alle cliënten van Zuidwester. Daarnaast treden grote muziekgezelschappen, zoals koren, gedurende deze trektocht op in de regionale restaurants van Zuidwester.

Doel van dit project is het mogelijk maken dat groepen cliënten van Zuidwester in de gelegenheid zijn om met elkaar muziek te beleven. Zij kunnen daarbij zelf de inhoud en de locatie van de muziekuitvoering bepalen en hun wensen indienen bij de Vrienden van Zuidwester.

Voor een cliënt met een verstandelijke beperking is muziek vaak een poort naar contact. Muziek kan veel emoties oproepen.
Een groot deel van de mensen met een verstandelijke beperking is zeer gevoelig voor muziek, een maat, een ritme, voor melodie en muzikale klanken. Muziek kan iets rustgevends zijn, kan mogelijkheden openen tot andere ervaringen. Muziek heeft zeker voor mensen met een verstandelijke beperking een enorme therapeutische en pedagogische waarde. Vooral ook omdat muziek een universele taal is die door anderen kan worden meebeleefd en kan worden meegevoeld. Muziek is een vorm van taal, waarbij iemand met een verstandelijke beperking kan uitdrukken wat hij of zij voelt en denkt.

Aangezien zij veelal zelf niet in staat zijn om een bezoek te brengen aan muzikale evenementen, wordt vanuit alle aanvragen een programma gemaakt dat in 3 weken tijd in de maanden september/oktober als een muzikale trektocht langs gaat bij zo veel mogelijke woningen- en dagbestedingslocaties.

De Vrienden streven ernaar dat door de woningen- en dagbestedingslocaties zoveel mogelijk ouders en verwanten maar ook andere cliënten, buren en vrienden worden uitgenodigd om gezamenlijk de muziekuitvoering te beleven.
 

Vriendendagen
 

Vriendendagen


De Vrienden stellen de woningen en dagbestedingslocaties in de gelegenheid een Vriendendag aan te vragen. Het kan daarbij gaan om een uitstapje naar de dierentuin, de Efteling of een ander pretpark, bowlen, een high tea in een restaurant of iets gezelligs, bijvoorbeeld een barbecue bij de woning. De invulling van zo’n dag wordt overgelaten aan de aanvrager. De Vrienden stellen maximaal € 500,- beschikbaar per Vriendendag, die dan binnen een half jaar verzilverd moeten worden.
 

Workshops
 

Workshops


De Vrienden van Zuidwester organiseren jaarlijks een serie workshops voor de cliënten van Zuidwester.

Hierbij kunt u denken aan diverse workshops zoals een creatieve workshop, samen muziek maken, taarten versieren, bonbons maken, meewerken aan een theatervoorstelling, samen met een clown genieten en lachen, samen dansen, etc. Iedere woongroep of dagbestedingsgroep kan zich opgeven voor deelname aan 1 of 2 workshops per jaar. Afhankelijk van de beschikbare financiën kunnen deze aanvragen worden vervuld.

Ons doel is om door middel van deze activiteit de cliënten een plezierig dagdeel te bezorgen en afhankelijk van de workshop, iets tastbaars mee te geven. De opzet is dat de cliënten zoveel als mogelijk is actief deelnemen aan de workshop. De workshops zijn laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus binnen Zuidwester en sluiten aan bij de belangstelling en het niveau van de cliënten.
 

Hoe aanvraag indienen?


Inschrijven voor de workshops en Muziek op Reis gaat op uitnodiging van de Vrienden via mail.

Voor de Vriendendagen en het aanvragen van materialen kun je het contactformulier invullen of een mail sturen naar: vriendenvan@zuidwester.org.